2018 års stipendiat

Samir Arabi-Eter

Samir Arabi-Eter har varit engagerad i spelvärlden hela sitt liv och är en av grundarna till Spelens hus och Malmö E-sport. Där fungerar han som en person i navet som ser till att saker och ting verkligen händer . Samir har en passion som sträcker sig bortom sitt egenintresse, en passion som gör skillnad för de många hundra medlemmar i de föreningar som han är, och har varit, engagerad inom. Genom sitt arbete och sina ideella insatser har Samir skapat förutsättningar för att många unga Malmöbor har kunnat umgås och knyta nya kontakter och han har lyckats intressera grupper som kanske annars hade riskerat att hamna utanför i olika avseenden. Hans engagemang har möjliggjort inte bara den sociala integrationen mellan etniska grupper och samhällsklasser utan också verkat stödjande och utvecklande för ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Samir har starkt bidragit till att spelkulturen nu finns med i Malmö Stads kulturplan och i det kan hans vision om Malmö som värd för stora event inom gaming i framtiden bli möjlig. Tack vare Samir har Malmö en rikare spelkultur

2017 års stipendiat

Mary Toreld

Maria har målmedvetet byggt upp och konsoliderat en plattform för ett stort antal kulturarbetare inom olika genrer med bas i Malmö. Genom sin studio och sitt galleri på Södervärn har hon inte bara själv på ett produktivt sätt medverkat till olika utställningar och events utan aktivt skapat förutsättningar för att andra kreatörer skall kunna utvecklas och utveckla sina alster.

Med en innovativ entreprenörsanda bidrar Maria till att utveckla Malmös konstscen. rful

2016 års stipendiat

Frida Schooner

Frida Schooner är en ung kvinna med en sprudlande och intensiv passion för dans. Hon är en erfaren danslärare som genom att sprida sin stora kunskap inom flera olika dansstilar inspirerar andra och hon är dessutom en tydlig ledargestalt och en bra förebild för unga människor i hela Malmö. Med dansen som verktyg ger Frida ungdomar möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse och genom föreställningar, uppträdanden och filminspelningar får hon andra att känna stolthet över sin utveckling. Frida har bedrivit sin verksamhet framgångsrikt under lång tid och har de senaste åren lett, undervisat och inspirerat hundratals unga flickor och pojkar.

2015 års stipendiat

Balqis Lamis Khattab

Balqis Lamis Khattab är en ung kvinna som med stort personligt engagemang och en enorm drivkraft som tidigare har fått Tjejer i förening att bli framgångsrikt och nu Youth for Future/Möllans Basement att skapa meningsfull sysselsättning för unga. Till exempel så har hon lyckats ordna sommarjobb åt 90 ungdomar denna sommar. Det är en imponerande insats som vi anser vara väl värd att stödja med vårt stipendium. Vi är också övertygande om att hon kommer att bidra till att göra Malmö en ännu bättre plats att leva och utvecklas i