Rotary Malmö Slottstaden

Instiftare av ENGAGEMANG MALMÖ STIPENDIUM är Malmö Slottsstaden Rotaryklubb som också ansvarar för urval av stipendiater och övrig administration av stipendiet. Stipendiet delas ut vartannat år i samband med presidentskiftet i Malmö Slottsstaden Rotaryklubb. Nästa stipendium delas ut i år, 2023.

Rotary är en världsomspännande organisation med cirka 1,2 miljoner medlemmar som är ledare inom näringsliv, yrkesliv och samhälle. Rotaryklubbarnas medlemmar, rotarianerna, ger humanitärt bistånd, uppmuntrar god etik i samtliga yrken och främjar fred och samförstånd i världen.

Om du vill läsa mer om Rotary i Sverige och världen kan du följa länken här.

Vill du läsa mer om hur Rotary hanterar dina personuppgifter? GDPR-policy