Engagemang Malmö Stipendium

ENGAGEMANG MALMÖ är ett stipendium på 20 000 kr som ska gå till en eller flera yngre personer som gör något riktigt bra för Malmö.

Stipendiet ska gå till yngre personer som genom sitt personliga engagemang uträttar saker som påverkar Malmö på ett positivt sätt. Det yttersta syftet är att uppmuntra stipendiaterna att fortsätta i samma goda anda och vara champions för andra.

Tänkbara stipendiater kan verka inom flera olika samhällsområden; hon eller han kan vara en duktig ledare eller tränare inom idrotten, en samhällsentreprenör, en kreativ lärare, en modig kulturarbetare, en engagerad person från någon intresseorganisation etc.

Genomgående är att stipendiaterna – med egen drivkraft, personligt engagemang och mod, gärna med ett innovativt förhållningssätt – gör Malmö till en ännu bättre plats att leva och utvecklas i.

Nominera Din Kandidat/Anmäl dig

Känner du någon som gör något riktigt bra för Malmö? Är din kandidat mellan 20-30 år? Har personen du tänker på driv, personligt engagemang och mod? Då kan du nominera din förebild till Malmö Slottsstadens Rotaryklubbs stipendium Engagemang Malmö. 

Du vet väl om att det går bra att anmäla sig själv! 

Nominera dig eller din kandidat i formuläret nedan senast den 30 april 2023. Vill du komplettera med bilagor kan du skicka dem direkt till nominera@engagemangmalmo.se.

 

Rotary Malmö Slottstaden

Instiftare av ENGAGEMANG MALMÖ STIPENDIUM är Malmö Slottsstaden Rotaryklubb som också ansvarar för urval av stipendiater och övrig administration av stipendiet. Stipendiet delas ut vartannat år i samband med presidentskiftet i Malmö Slottsstaden Rotaryklubb. Nästa stipendium delas ut i år, 2023.

Rotary är en världsomspännande organisation med cirka 1,2 miljoner medlemmar som är ledare inom näringsliv, yrkesliv och samhälle. Rotaryklubbarnas medlemmar, rotarianerna, ger humanitärt bistånd, uppmuntrar god etik i samtliga yrken och främjar fred och samförstånd i världen.

Om du vill läsa mer om Rotary i Sverige och världen kan du följa länken här.

Vill du läsa mer om hur Rotary hanterar dina personuppgifter? GDPR-policy