2016 års stipendiat

Frida Schooner

Frida Schooner är en ung kvinna med en sprudlande och intensiv passion för dans. Hon är en erfaren danslärare som genom att sprida sin stora kunskap inom flera olika dansstilar inspirerar andra och hon är dessutom en tydlig ledargestalt och en bra förebild för unga människor i hela Malmö. Med dansen som verktyg ger Frida ungdomar möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse och genom föreställningar, uppträdanden och filminspelningar får hon andra att känna stolthet över sin utveckling. Frida har bedrivit sin verksamhet framgångsrikt under lång tid och har de senaste åren lett, undervisat och inspirerat hundratals unga flickor och pojkar.