2017 års stipendiat

Mary Toreld

Maria har målmedvetet byggt upp och konsoliderat en plattform för ett stort antal kulturarbetare inom olika genrer med bas i Malmö. Genom sin studio och sitt galleri på Södervärn har hon inte bara själv på ett produktivt sätt medverkat till olika utställningar och events utan aktivt skapat förutsättningar för att andra kreatörer skall kunna utvecklas och utveckla sina alster.

Med en innovativ entreprenörsanda bidrar Maria till att utveckla Malmös konstscen.