Juryn

Juryn består av personer från Malmö Slottsstadens Rotaryklubb med ett särskilt intresse i det växande unga Malmö. Juryn kompletteras varje år av sittande president samt tidigare års stipendiat.
Juryn bereder kandidater för klubbens styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet angående stipendiet.

Jury Engagemang Malmö 2019

  • Anders Byström – Nuvarande President i Malmö Slottsstaden Rotaryklubb. Pensionerad CFO och finansdirektör med arbetslivserfarenheter från börsnoterade bolag och större industriföretag
  • Samir Arabi-Eter – Vinnare av Engagemang Malmö Stipendium 2018
  • Anders Book Hallström – Juryns ordförande. Anders har varit verksam inom banksektorn på flera olika positioner i ett drygt kvartssekel.  Nu arbetar han som kapitalförvaltare på Burenstam & Partners i Malmö. 
  • Rickard Häll – Pedagogisk analytiker med humor och energi, ekonom och sociolog med känsla för organisation och hållbarhet, gasellföretagare och VD på Position Green AB.
  • Albin Tanke – Albin är biträdande kyrkoherde i Svensk Kyrkan Malmö. Albin är också leg. Psykoterapeut, föreläsare och en återkommande röst i Sveriges Radios livsåskådningsprogram.
  • Åsa Kalée – Verksamhetsansvarig för ON TRACK på Stiftelsen Uppstart Malmö. Möjliggörare och konsult med fokus på ledningsstöd för social hållbarhet, employer branding och kompetensförsörjning.