Juryn

Juryn består av personer från Malmö Slottsstadens Rotaryklubb med ett särskilt intresse i det växande unga Malmö. Juryn kompletteras varje år av sittande president samt tidigare års stipendiat.
Juryn bereder kandidater för klubbens styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet angående stipendiet.

Jury Engagemang Malmö 2021

  • Angela Everbäck – Nuvarande President i Malmö Slottsstaden Rotaryklubb.
  • Agge Angusson – Vinnare av Engagemang Malmö Stipendium 2019.
  • Anders Book Hallström – Juryns ordförande. Anders har varit verksam inom banksektorn på flera olika positioner i ett drygt kvartssekel.  Nu arbetar han som kapitalförvaltare på Burenstam & Partners i Malmö. 
  • Rickard Häll – Pedagogisk analytiker med humor och energi, ekonom och sociolog med känsla för organisation och hållbarhet, gasellföretagare och VD på Position Green AB.
  • Jenny Norén – gymnasielärare som hittat området Human Resources, och som arbetat med HR på Samhall och inom industrin. Numera HR Manager Nordics på Avient.
  • Mary Toreld – Bl a art entrepreneur, creative consultant och projektledare. Hon grundade 2014 konstgalleriet FRANK Gallery & Studios, där hon utvecklar utställningskoncept och hyr ut ateljéer. Projektleder större konstnärliga/kulturella projekt och jobbar för att vidareutveckla konstbranschen.
  • Åsa Kalée – Kommunikationschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson. Tidigare verksamhetsansvarig på Stiftelsen Uppstart Malmö.