Juryn

Juryn består av personer från Malmö Slottsstadens Rotaryklubb med ett särskilt intresse i det växande unga Malmö. Juryn kompletteras varje år av sittande president samt tidigare års stipendiat.
Juryn bereder kandidater för klubbens styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet angående stipendiet.

Jury Engagemang Malmö 2023

Anders Book Hallström – Nuvarande President i Malmö Slottsstaden Rotaryklubb och tidigare ordförande i juryn. Anders har varit verksam inom finanssektorn på flera olika positioner sedan slutet på 80-talet.  Nu arbetar han som förmögenhetsrådgivare på Formue i Malmö.

Jonna Eve Eriksson – Vinnare av Engagemang Malmö Stipendium 2019.

Jenny Norén – gymnasielärare som hittat området Human Resources, och som arbetat med HR på Samhall och inom industrin. Numera HR Manager Nordics på Avient.

Mary Toreld – Bl a art entrepreneur, creative consultant och projektledare. Hon grundade 2014 konstgalleriet FRANK Gallery & Studios, där hon utvecklar utställningskoncept och hyr ut ateljéer. Projektleder större konstnärliga/kulturella projekt och jobbar för att vidareutveckla konstbranschen.

Åsa Kalée – Juryns ordförande. Ansvarig för kommunikation och marknadsföring av fastighetsutvecklingsbolaget Hub Park. Tidigare kommunikationschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson och verksamhetsansvarig på Stiftelsen Uppstart Malmö.

Inga-Lill Lellky –   Är entreprenören som ser möjligheter, brinner för att göra affärer genom att strategiskt nätverka och skapa långsiktiga kontakter.  Grundare av Cancerkompisar.se. Inga-Lilla har lång erfarenhet av management i privat näringsliv, kommunal, statlig och föreningsdriven verksamhet.