2019 års stipendiat

Agge Angusson är en av Malmös unga eldsjälar. En person som, med lyssnandet som redskap, skapat plattformar och möten för en ökad förståelse för strukturella orättvisor inom rasism, sexism, antisemitism och machokultur. Han står upp för rättvisa och civilkurage och verkar genom sina dialoger för att minska motsättningar mellan grupper som annars inte skulle mötts.

Agge har under många års tid startat upp och genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar för unga på Fryshuset och på gymnasieskolor i Malmö. I utbildningarna lyfter jan upp viktiga frågor om jämlikhet och religion på ett sätt som tillgängliggör. Han dedicerar dessutom volontärtid, inom sluten psykisk vård, för de som inte på annat visa kan göra sin röst hörd, så att de kan få fram sina tankar och viktiga åsikter.

Det som ytterligare stärker juryns motivering till varför Agge är en synnerligen värdig mottagare av 2019 års stipendium är att han, utöver det egna engagemanget, aktivt bjuder in andra att delta i utveckling, tankar och arbete. I gemenskapen finns en ödmjukhet och ett ömsesidigt lärande som vi i juryn gärna vill vara en fortsatt del av. Agge Angusson gör Malmö till en bättre plats för alla.