2018 års stipendiat

Samir Arabi-Eter

Samir Arabi-Eter har varit engagerad i spelvärlden hela sitt liv och är en av grundarna till Spelens hus och Malmö E-sport. Där fungerar han som en person i navet som ser till att saker och ting verkligen händer . Samir har en passion som sträcker sig bortom sitt egenintresse, en passion som gör skillnad för de många hundra medlemmar i de föreningar som han är, och har varit, engagerad inom. Genom sitt arbete och sina ideella insatser har Samir skapat förutsättningar för att många unga Malmöbor har kunnat umgås och knyta nya kontakter och han har lyckats intressera grupper som kanske annars hade riskerat att hamna utanför i olika avseenden. Hans engagemang har möjliggjort inte bara den sociala integrationen mellan etniska grupper och samhällsklasser utan också verkat stödjande och utvecklande för ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Samir har starkt bidragit till att spelkulturen nu finns med i Malmö Stads kulturplan och i det kan hans vision om Malmö som värd för stora event inom gaming i framtiden bli möjlig. Tack vare Samir har Malmö en rikare spelkultur 0000 4d737